Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum se specializací na zlato v České republice
příspěvková organizace Středočeského kraje

XLVI. Seminář archeologů v Jílovém 2018

 

V termínu 30.5 – 1.6. 2018 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy proběhl XLVI. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče. Program byl velmi pestrý a věříme, že všech 87 účastníků semináře bylo spokojeno a budou na konferenci v dobrém vzpomínat. Ve středu 30.5. proběhly přednášky a odborná diskuse na aktuální téma „Detektorářství ve vztahu k činnosti muzeí a památkové péče“. Program byl završen komentovanou prohlídkou muzea a společenským večerem na muzejním nádvoří s rautem, které velmi profesionálně připravilo Střední odborné učiliště potravinářské v Jílovém u Prahy. Ve čtvrtek 31.5. proběhla odborná exkurze na Hradišťko u Davle (středověké sídliště Sekanku) a klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle na soutoku Vltavy a Sázavy, kterému je v muzeu věnována jedna ze stálých expozic. Na Ostrov nás profesionálně přepravil místní záchranný hasičský sbor v motorových člunech, který nás také pak přepravil do restaurace V Pivovaře Davle, kde nás čekal výborný oběd . Následovala přeprava vlakem na hrad do Týnce nad Sázavou a zpět do Jílového, kde nás čekalo posezení v restauraci Florián. V pátek 1.6. měli účastníci možnost navštívit muzejní štoly sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského. Sedmnáct z nich věnovalo páteční odpoledne ještě mimořádné návštěvě odvodňovací štoly Václav, kterou provozuje společnost MONTANICA. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se za rok na viděnou! Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z.s., s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.