Jílové u Prahy

radniceMěsto se nachází na jižním okraji Prahy, v malebné krajině dolního Posázaví. Kdy bylo Jílové založeno přesně nevíme, zakládací listina se nedochovala.

První písemná datovaná zpráva o Jílovém je z roku 1326. Sláva Jílového je nepochybně spjata se zlatem. A to jak v době keltské, tak i v čase prvních Přemyslovců, o čemž svědčí řada pověstí.

V jednom z proroctví kněžny Libuše se praví: „Vrch vidím Jílový, je zlata plný…

K nejstarším domům ve městě patři kostel sv. Vojtěcha, dům Mince, radnice a kostel Božího těla. Kostel sv. Vojtěcha byl založený ve 30. letech 13. století. Z hlediska stavebního je zajímavý umístěním věže mezi presbyterium a loď. Hlavní oltář je z roku 1510. Jedná se o skládací gotickou archu s obrazy apoštolů, světců a Krista. Dům Mince je kamenná stavba z 1. poloviny 14. století. Do roku 1420 v něm bylo sídlo horního úřadu. Na krátký čas ho získal i záhadný dvorní alchymista Rudolfa II., Eduard Kelley. Dnes je dům Mince sídlem muzea.

K dominantním stavbám náměstí patří radnice. Podoby, v níž se nachází dnes, nabyla v roce 1724, ale její počátky sahají rovněž do 14. století, kdy byla rychtou městského rychtáře, Mikuláše z Věže. Počátky kostelíka Božího těla spadají také do 14. století. Byl založený horníky a původně nebyl hřbitovním kostelíkem, ale stál uprostřed hornické osady.)

radnice-zimaprazska ulice a radnicekostelpark

Jílovsko a 2. světová válka

Velmi citelně oblast Jílovska zasáhla 2. světová válka. Celý levý břeh Posázaví od Benešovska až k ústí Sázavy byl vystěhován a změněn na německý výcvikový vojenský tábor. Jednalo se o území s rozlohou 500 km2, na němž, se nacházelo 62 obcí s 6.000 obytnými domy a 31.000 obyvateli. V roce 1943 byla v Hradišťku zřízena pobočka koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Tábor byl evakuovaný 26. dubna 1945. Za dobu jeho existence koncentračním táborem prošlo více jak 5.000 vězňů (Francouzi, Němci, Rusové, Poláci, Španělé, Italové…).