Služby pro badatele

Muzeum zpřístupňuje v souladu s badatelským řádem své sbírky a fond knihovny pro studijní a badatelské účely bezplatně. Vzhledem k provozním okolnostem je nutno sjednat návštěvu badatele s příslušným odborným pracovníkem nejméně 14 dní předem, a to osobně, telefonicky nebo elektronickou komunikací.

Kontakty na všechny pracovníky muzea naleznete zde.

Badatelský řád je k dispozici zde