Fotograf Ivo Popek (*1949) je profesně kameraman pracující především, i když ne výlučně, pro Českou televizi. Před lety si s rodinou pořídil kousek od Jílového rekreační chatu. Okolní krajina si jej okamžitě získala a přivedla jej k dlouhodobému zachycování jejího nepopiratelného půvabu. Snahou fotografa je nacházet v obrazu krajiny především stopy historie, pozůstatky naší minulosti a působení člověka na krajinu, která si ještě dokázala uchovat mnohé z výtvarné idyličnosti časů minulých.