Výstava nese název „PŘÍBĚHY ZEMĚ“.

V dlouhodobém výtvarném projektu jsme se s našimi žáky zabývali krásným tématem ZEMĚ. V průběhu výtvarného tvoření se nám odkrývaly stále nové cesty a možnosti, jak toto široké téma uchopit.

 

Cestou jsme si povídali s kameny, stromy, ještěry, brouky, stonožkami, myškami a jinými „tvory a útvary země“. Studovali jsme jejich vnější i vnitřní krásu, naslouchali jejich vyprávění a naše pozorování se díky kreativitě a obrazotvornosti našich žáků-výtvarníků proměňovala na různorodá výtvarná díla: hliněné objekty, papírové objekty, kresby, malby, grafiky, která potichu vyprávějí PŘÍBĚHY NAŠÍ ZEMĚ.

 

Život na Zemi by byl nepředstavitelný bez SLUNCE, bez jeho tepla a světla, bez jeho životadárné energie, která oživuje vše živé i neživé, a tak návštěvníci výstavy budou moci vyzkoušet, jestli i OBRAZ dokáže hřát a svítit jako SLUNCE nebo zažít jiný dotyk SVĚTLA.

 

Veronika Blažková, Veronika Hrozinková, Mária Filipová

Výtvarnice ZUŠ

Videopozvánku na výstavu si můžete prohlédnout otevřením QR kódu