Čas zlaté slávy

                        Jílové a kraj dolního Posázaví v době vlády Karla IV.

V letošním roce uplyne 675 let od nástupu Karla IV. na český trůn a zároveň od okamžiku, kdy byl v létě roku 1346 zvolen kurfiřty za panovníka Svaté říše římské. S tímto výročím se pojí i doba, kdy Jílové získalo od Karla IV. práva královského zlatohorního města a shodou okolností je letošní rok také 690. výročím nejstarší písemné zmínky o našem městě v roce 1331.

Při příležitosti těchto spojených jubileí připravuje Regionální muzeum v Jílovém u Prahy projekt, kterým si dobu vlády císaře a krále Karla IV. i tehdejší život našeho regionu všichni připomeneme. V červnu bude slavnostně zahájena výstava Doba zlaté slávy, která návštěvníky přenese do časů druhé poloviny 14. století v krajině nad dolním tokem řeky Sázavy. Zde se budeme moci seznámit, jak tehdy vypadalo město Jílové a jeho okolí, kde stály a jak vyhlížely hrady a hrádky, jak a na kterých místech pracovali jílovští havíři a co nám po jejich činnosti v krajině zůstalo dodnes. Dále budeme mít možnost si prohlédnout interiéry domácnosti tehdejšího jílovského řemeslníka anebo pána hradu Zbořeného Kostelce, zhlédnout archeologické nálezy z hradů v Říčanech nebo ve Zlenicích a podívat se na vybavení tehdejší kuchyně, hornické kovárny či dalších dobových interiérů. Informací ovšem hodlá v rámci této výstavy poskytnout jílovské muzeum mnohem více. Návštěvníci si tak odnesou povědomí i o tom, kudy vedly tehdejší cesty, kdo a jak po nich putoval, co se vyrábělo v dílnách řemeslníků anebo s jakými komoditami obchodovali středověcí kupci a kramáři. Nezapomene se ani na významné osobnosti Karlovy doby spojené s Jílovým i krajem nad Sázavou, na kostely a kláštery a ovšem ani na život rolníků, havířů a dalších prostých obyvatel půvabného koutu země, v němž žijeme.

Na tato témata výstavy naváže, a dále je rozvede, připravovaná kniha Kraj na konci středověku, v níž se autoři snaží ukázat plastický obraz života a práce středověké společnosti ve středních Čechách 14. století a která by měla být pro čtenáře k dispozici již při otevření výstavy. Pro ty, kdo by chtěli dále a hlouběji pronikat do ,,temného“ středověku, bude připravena série přednášek i audiovizuálních programů. A těm, co rádi putují přírodou a po památkách naší historie, připraví Regionální muzeum hned několik vycházek na zajímavá místa s doprovodem a výkladem odborníků. Jako příklad můžeme nabídnout například toulky po hradech dolního Posázaví, návštěvu hradu a muzea v Říčanech anebo toulání po církevních středověkých památkách v našem okolí.

V rámci celého projektu hodlá jílovské muzeum uskutečnit i malý festival středověkých řemesel, kde si návštěvník bude moci sám vyzkoušet práci tesaře, hrnčíře, tkadleny nebo kováře, okusit dávnou kuchyni nebo si vyrýžovat svou vlastní zlatinku po způsobu středověkých havířů. Další doprovodnou akcí by byla letní slavnost, kde nás do dob Karla IV. přenese dobová hudba, tanec či vystoupení kejklířů a šermířů.

Doufejme všichni společně, že současná nepříznivá epidemiologická situace, díky probíhajícím opatřením, společnému úsilí nás všech i příchodu toužebně očekávaného jara, dovolí, abychom si spolu připravované akce užili uprostřed krásného posázavského léta. Zároveň si tím připomeneme slavnou a velkou dobu, kdy Jílové, jeho okolí i celé Země koruny české zažívaly jeden ze svých nejvýznamnějších vzestupů v historii.

Vernisáž a slavnostní otevření výstavy, spojené s křtem knihy Kraj na konci středověku – Jílovsko a Říčansko v době vlády Karla IV., se uskuteční v neděli 20. června 2021. Výstava potrvá do 28. 9. 2021. Termíny jednotlivých přednášek, vycházek a dalších doprovodných akcí bude Regionální muzeum zveřejňovat na svých webových stránkách, sociálních sítích i prostřednictvím dalších médií včetně Jílovských novin.

Šárka Juřinová – Jan Vizner

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy