Štoly

Regionální muzeum v Jílovém provozuje tři historické štoly na těžbu zlata. Středověká štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského zlatonosného revíru – Kocourského žilného pásma. Nachází se v Kocourské rokli při jižním okraji Dolního Studeného. Štola byla zpřístupněna v roce 2002 a prohlášena kulturní památkou.

Štola sv. Antonína Paduánského se rozkládá cca 100 od štoly sv. Josefa. Pravděpodobně pochází také z předhusitského období, avšak výrazná činnost zde probíhala až v 18. století. Trasa zde vede ve dvou úrovních spojených systémem sedmi žebříků.

Třetí štola Halíře se nachází při východním okraji jílovského zlatého revíru v katastru obce Pohoří, nedaleko Borku. Jde o průzkumnou štolu raženou v letech 1948–1951 v rámci rozsáhlého průzkumu revíru. Štola Halíře je též kulturní památkou.