Více informací k expozici najdete zde:

TZ-Expozice Trampingu_Muzeum v Jílovém