Služby pro školy a skupiny

Pro organizované skupiny nabízí muzeum kvalifikované průvodce pro prohlídku stálých expozic, naučné stezky i muzejních štol.

Prohlédněte si aktuální nabídku nových vzdělávacích programů!

Vzdělávací programy 2021:

Archeologie pravěku ONLINE

Co je v nás aneb Anatomie lidského těla

Na jeden den řemeslníkem

Oblékání do minulosti

Ora et labora

Na jeden den jílovníkem

Na jeden den archeologem

Pravěké umění

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Chmelíková, muzejní edukátorka a PR

e-mail: chmelikova@muzeumjilove.cz, tel. 241 950 791

PŘEDNÁŠKA NA DOHODNUTÉ TÉMA

Cena:
v přednáškovém sále muzea 1000 Kč
v místě mimo muzeum 1500 Kč

PRŮVODCE MĚSTEM

historie města, jednotlivých domů či významných osobností a jiné.
Cena: 1000 Kč ( rozsah a časová náročnost se přizpůsobí dle vašich požadavků )

PRŮVODCE OKOLÍM MĚSTA

turistické zajímavosti, naučné stezky
Cena: 1500 Kč ( rozsah a časová náročnost se přizpůsobí dle vašich požadavků )

HISTORICKÉ ŠTOLY

Návštěvy zpřístupněných historických důlních děl z dob dolování zlata mimo pravidelný provoz.

(Podrobnosti viz odkazy u jednotlivých štol).

VYUČOVACÍ HODINY PRO ZŠ

Pro základní školy nabízíme ucelené vyučovací hodiny jak s vlastivědnou (regionální historie), tak s přírodovědnou tématikou (geologie).

ŠKOLNÍ VÝLETY

Pro školní výlety nabízíme kompletní program – prohlídku expozic, workshop v prospekci a rýžování zlata, průvodce po naučné stezce nebo její části, prohlídku historického podzemí a pracovní listy pro žáky. (cena je součet vstupného do expozice a štol + doprovodný program ).


Klub přátel muzea

Pro příznivce a přátele muzea pokračuje ve své činnosti Klub přátel Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Jeho cílem je nabídnout všem členům prostor pro setkávání, učinit jim dostupnější informace o muzeu, jeho chodu a sbírkách, umožnit badatelskou činnost v oblasti historie a přírodních věd. Připraveny budou přednášky, besedy, literární setkání, na jejichž náplni se mohou členové Klubu přátel RM aktivně podílet.

Členství zahrnuje:

vstup do všech expozic Regionálního muzea v Jílovém u Prahy zdarma (nově)

vstup na všechny doprovodné akce pořádané muzeem zdarma (nově)

členské slevy na vstupy do všech tří štol ve výši 50% (nově)

pravidelné zasílání pozvánek na vernisáže a další doprovodné akce

pravidelné zasílání čtvrtletního přehledu akcí muzea

Členství v Klubu přátel muzea pro výdělečně činné je 200,- Kč na rok pro důchodce a studenty 150,- Kč.

Registraci je možné učinit v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16. Klubová průkazka bude vyhotovena ihned.