Adresa

Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy

Telefon: +420 241 950 791

E-mail: info@muzeumjilove.cz

IČO: 00067881

DIČ: CZ00067881

Bankovní spojení: 678810111/5500

 

Vedení a provoz muzea

ŘEDITELKA MUZEA                     

PhDr. Šárka Juřinová

reditelka@muzeumjilove.cz


VEDOUCÍ KURÁTORKA SBÍRKOVÝCH

A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ, HISTORIČKA

Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph.D.

stachurova@muzeumjilove.cz


DOKUMENTÁTORKA, ZÁSTUP ZA VEDOUCÍ KURÁTORKU

Veronika Stejskalová, DiS.

stejskalova@muzeumjilove.cz


MUZEJNÍ EDUKÁTORKA

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

S VEŘEJNOSTÍ, SPRÁVA WEBU a SÍTÍ

Mgr. Dana Chmelíková

chmelikova@muzeumjilove.cz


VEDOUCÍ POKLADNY A INFOCENTRA,

OBJEDNÁVKY PROHLÍDEK A ŠTOL,

DOPLŇKOVÝ PRODEJ

Galina Breburdová

pokladna@muzeumjilove.cz


VEDOUCÍ MUZEJNÍCH ŠTOL,

HORNICKÉ ODDĚLENÍ,

PŘÍRODOVĚDEC

Mgr. Daniel Bezděk

bezdek@muzeumjilove.cz


HISTORIK, KNIHOVNA

Mgr. Jan Síč

sic@muzeumjilove.cz


ASISTENTKA ŘEDITELKY

Bc. Hana Smolová

smolova@muzeumjilove.cz


REALIZACE VÝSTAV

Jana Pálová

palova@muzeumjilove.cz


GRAFIČKA, EXTERNÍ SPOLUPRACOVNICE

Kateřina Tomášková


DOKUMENTÁTORKA, FOTOARCHIV

Marcela Budská

budska@muzeumjilove.cz


TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Richard Kozel

kozel@muzeumjilove.cz

SPRÁVA BUDOV

Milan Breburda

breburda@muzeumjilove.cz


ÚČETNÍ

Jan Špička