Vážení a milí,

neseme Vám smutnou zprávu, kterou jsme s hlubokým zármutkem v srdcích dnes přijali.

Dne 27. ledna nás opustil v nedožitých 86 letech pan PhDr. Miloš Zárybnický, jeden z prvních ředitelů našeho muzea a muž, který se nesmazatelně zapsal do studií o dějinách hornictví a heraldice.

Poslední rozloučení proběhne 2.2.2022 ve 13:15 v obřadní síní krematoria v Motole.

Čest jeho památce!

Zdař Bůh!

NEKROLOG_PhDr. Zárybnický