VZMR – zadavaci_dokumentace

VZMR – Příloha č. 1 – Krycí list

VZMR – Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

VZMR – Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

VZMR – Příloha č. 4 – Poddodavatelé

VZMR – Příloha č. 5 – Smlouva o dílo

VZMR – Příloha č. 6 – fotodokumentace

VZMR – rozhodnuti_pamatkari