V našem muzeu opět ožívá benediktinský klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle, známý také jako Ostrovský klášter. 9. února to totiž bude přesně 1020 let od jeho založení Boleslavem II. Nový virtuální model je velmi pečlivě zpracován a zachycuje velké množství detailů včetně podoby kláštera v jednotlivých ročních obdobích.  Vizualizace zachycuje i podobu středověkého města ze 13. století zvaného Sekanka. V obou případech jde o zaniklé objekty, ze kterých jsou dnes viditelné pouze půdorysy a půdní relikty. Máte tedy jedinečnou příležitost vypravit se na cestu časem a s pomocí této virtuální rekonstrukce si klášter a jeho okolí prohlédnout přímo v prostorách našeho muzea!