Pokračování Muzejní akademie se dočkáme již 17. září!

O nejbohatším hrobovém nálezu raného středověku bude přednášet

PhDr. Michal Lutovský.

Těšíme se na Vás!