V poslední místnosti se nachází hornický vozík – hunt.