Těžba zlata vrcholila za vlády Karla IV., který Jílovému udělil pečeť Královského zlatohorního města.