Model úpravny zlaté rudy, kde se zlatá ruda mlela, gravitačně usazovala a amalgamací čistila.