Model důlní pumpy. Čerpání vody bylo nezbytnou součástí provozu dolu.