Nesmí zde chybět figurína Edwarda Kelleyho, který tento dům zvaný Mince v 16. století vlastnil.